Lyndsey Foulkes

1
FA
0
Tick
0
Tag
0
Captured
0
Tag
0
Captured
GradeFATickTotal
6+ (6b)101

Public ascents:

01/01-85 Kjerag / 4. Vestlige bastion / Renshaw/Foulkes 6+ (6b)
FA
800m. Karakteristikk: Første del er noe begrodd. Fordel med Camalot #4 til off-width. 15-20 timer klatretid. Førstebestigning av Kjerag. Varianter til høyre gått av N. Lenning/ B. Jacques er tegnet inn i skissen med graderinger.