N. Björnerstedt

1
FA
0
Tick
0
Tag
0
Captured
0
Tag
0
Captured
GradeFATickTotal
7+ (7a)101

Public ascents:

12/08-97 Kjerag / 2. Lyseveggen / Sort/ hvitt 7+ (7a)
FA
Direkte linje i fast fjell. Relativt vedvarende klatring hele veien. Ruten starter fra en stor gresshylle cirka 300 m over fjorden og 100 m til venstre for starten på Lysediagonalen. Ruten følger et diedersystem mellom et mye større dieder og et iøyenfallende riss som går igjennom hvitt fjell. Anmarsj via gresshyller og lett klatring med start i diagonalt riss rett under ruten. Bra bivuakkplass, vannsig finnes 40 m til høyre for innsteget. Generelt mye bra sikringsmuligheter og mulighet for å gå cruxene teknisk. Ta med et komplett rack av kiler og kamkiler med flere store kamkiler opp til Friend 4 eller noe større.