Aleksander Hammer

0
FA
14
Tick
0
Tag
0
Captured
0
Tag
0
Captured
GradeFATickTotal
8 (7b+)033
8-/8 (7b)022
8- (7b)022
7 (6c)011
6+ (6b)011
6 (6a+)033
6- (6a)011
4+ (4c)011

Public ascents:

24/09-19 Bersagel / Nedre Gulvegg / Trygg retur 8 (7b+)
24/09-19 Bersagel / Nedre Gulvegg / Gjesteopptreden 8- (7b)
25/08-19 Store Hetland / Høyre hovedvegg / La Rute Del Vino 6- (6a)
25/08-19 Store Hetland / Venstre Hovedvegg / Tower of Power 6+ (6b)
22/08-19 Rosshammeren / Rosshammeren / Bæ-Bæ 4+ (4c)
22/08-19 Nordland / Høyre - 1. etasje / Nils Arne-eggen (NAE) 6 (6a+)
10/08-19 Dirdalsveggen / Dirdalsveggen - vest / På kanten 6 (6a+)
10/08-19 Dirdalsveggen / Dirdalsveggen - vest / Comfortabely numb 6 (6a+)
10/08-19 Oltedal Steinene / Apesteinen / Oss aper i mellom 8 (7b+)
10/08-19 Nova / Nova / No va det løye 8-/8 (7b)
10/08-19 Nova / Nova / Lykkejeger 8- (7b)
10/08-19 Hommeland / Veggen / Risa Naturistgolf 8 (7b+)
10/08-19 Bersagel / Nedre Gulvegg / Kosmiske Bandidos 7 (6c)
10/08-19 Bersagel / Nedre Gulvegg / Dessverre 8-/8 (7b)