To-do list

Helene Furseth

0
FA
16
Tick
0
Tag
0
Captured
0
Tag
0
Captured
GradeFATickTotal
5 (5b)011
5- (5a)011
4+ (4c)055
4 (4b)066
4- (4a)022
3011

Public ascents:

20/01-19 Nevermind 4 (4b)
23/07-18 Tourist Trail 4+ (4c)
22/07-18 Korean roulette 4 (4b)
22/07-18 Rock-a-doodle-do 4 (4b)
22/07-18 Den ved siden av 4 (4b)
22/07-18 Aperitif 5- (5a)
22/07-18 Rock it 4+ (4c)
22/07-18 Quattro 4+ (4c) Vanskelig avslutning
22/07-18 Modern Times 4+ (4c)
22/07-18 Nova Scotia 3
22/07-18 Bror til Paul 4 (4b)
22/07-18 Tazte Priv 4+ (4c)
22/07-18 Kontrastpillaren 4- (4a)
22/07-18 Piggtrådmusikk 4 (4b)
24/05-18 Vargtass 5 (5b) Mye vanskeligere enn graden tilsier.
27/01-18 Den olympiske krill 4- (4a) Fin hvis du vil prøve deg på å led'e ute for første gang:)