Erik Flatten

1
FA
0
Tick
0
Tag
0
Captured
0
Tag
0
Captured
GradeFATickTotal
5+ (5c)101

Public ascents:

04/05-12 Kjørkjestafjellet / Vest-veggen / Amazing Madland 5+ (5c)
FA
100m. Scramble opp til en overgrodd hylle for å begynne (ca. 10m til høyre for LB)