Håkon Hansen

30
FA
0
Tick
0
Tag
0
Captured
0
Tag
0
Captured
GradeFATickTotal
9 (8b)101
9-/9 (8a+)101
9- (8a)202
8+/9- (7c+)101
8+ (7c+)202
8/8+ (7c)505
8 (7b+)303
8- (7b)202
7+/8- (7a+)303
7+ (7a)505
7/7+ (6c+)101
7 (6c)101
6+ (6b)101
6 (6a+)101
5 (5b)101

Public ascents:

02/06-95 Dirdalsveggen / Dirdalsveggen - vest / Himmel og hav 7+ (7a)
FA
01/01-87 Dale / 6. Firestarter / Stimulator 9- (8a)
FA
Tungt og tynt, noe chippet
01/01-87 Dale / 6. Firestarter / Tøffe-tøff 8+ (7c+)
FA
01/01-86 Dale / 9. Fest for nervene / Den rosa vampyren 8- (7b)
FA
01/01-85 Dale / 9. Fest for nervene / Obstruksjon 7 (6c)
FA
Vinddalen / Gulveggen / Emma 6 (6a+)
FA
Oltedal Steinene / Oppvarmingssteinen / De håpløse 7+ (7a)
FA
Oltedal Steinene / Oppvarmingssteinen / Er det noen sak? 5 (5b)
FA
Oltedal Steinene / Apesteinen / Motgang 8+ (7c+)
FA
Starter helt nede med 1.bolten klippet
Oltedal Steinene / Apesteinen / Oss aper i mellom 8 (7b+)
FA
Meget populær for graden
Oltedal Steinene / Apesteinen / Forbudte Følelser 8 (7b+)
FA
Hakket mer kompromisløs enn Oss aper…
Oltedal Steinene / Apesteinen / Brattere enn natta 8+/9- (7c+)
FA
Oltedal Steinene / Apesteinen / Pladask 7+/8- (7a+)
FA
Oltedal Steinene / Apesteinen / Boltedal 7+/8- (7a+)
FA
ikke i skissen, boltene synes lett når man er inn i “gangen” (til høyre for #12)
Oltedal Steinene / Bryggeristeinen / De druknes ei som henges skal 8/8+ (7c)
FA
Kan gås rett ut under eller over tredje bolt. Samme grad
Oltedal Steinene / Bryggeristeinen / Ringnes 7+ (7a)
FA
Veldig tynn
Oltedal Steinene / Griseveggen / Svin på skogen 8/8+ (7c)
FA
Tung klatring på nydelig rampe
Oltedal Steinene / Søppelsteinen / Charlies Engler 7+ (7a)
FA
Oltedal / Hovedveggen / Sandnæs Damp 7+ (7a)
FA
Monsterveggen / Monsterveggen / Toppkulebolt 9-/9 (8a+)
FA
Monsterveggen / Monsterveggen / Bøtter og spann 8/8+ (7c)
FA
Bjerkreim / Kaiveggen / Helt okai 8/8+ (7c)
FA
Vedvarende tung klatring
Sirekrok / Sirekrok / Araber flikk-flakk 9 (8b)
FA
Sirekrok / Sirekrok / Gastroman 8/8+ (7c)
FA
Litt plaget av sig i toppen
Sirekrok / Sirekrok / Kug i Kano 9- (8a)
FA
Sirekrok / Sirekrok / Mus i nebbet 6+ (6b)
FA
Sirekrok / Sirekrok / Vilja 7/7+ (6c+)
FA
Sirekrok / Sirekrok / Klysterpumpen 8- (7b)
FA
Dale / 6. Firestarter / Forest Gump 7+/8- (7a+)
FA
Sirevåg / Svarhelleren / Stasjonsmesteren 8 (7b+)
FA