To-do list

Håkon Hansen

29
FA
0
Tick
0
Tag
0
Captured
0
Tag
0
Captured
GradeFATickTotal
9 (8b)101
9-/9 (8a+)101
9- (8a)202
8+/9- (7c+)101
8+ (7c+)202
8/8+ (7c)505
8 (7b+)303
8- (7b)202
7+/8- (7a+)303
7+ (7a)404
7/7+ (6c+)101
7 (6c)101
6+ (6b)101
6 (6a+)101
5 (5b)101

Public ascents:

01/01-87 Stimulator 9- (8a)
FA
Tungt og tynt
01/01-87 Tøffe-tøff 8+ (7c+)
FA
01/01-86 Den rosa vampyren 8- (7b)
FA
01/01-85 Obstruksjon 7 (6c)
FA
Emma 6 (6a+)
FA
De håpløse 7+ (7a)
FA
Er det noen sak? 5 (5b)
FA
Motgang 8+ (7c+)
FA
Starter helt nede med 1.bolten klippet
Oss aper i mellom 8 (7b+)
FA
Meget populær for graden
Forbudte Følelser 8 (7b+)
FA
Hakket mer kompromisløs enn Oss aper…
Brattere enn natta 8+/9- (7c+)
FA
Pladask 7+/8- (7a+)
FA
Boltedal 7+/8- (7a+)
FA
ikke i skissen, boltene synes lett når man er inn i “gangen” (til høyre for #12)
De druknes ei som henges skal 8/8+ (7c)
FA
Kan gås rett ut under eller over tredje bolt. Samme grad
Ringnes 7+ (7a)
FA
Veldig tynn
Svin på skogen 8/8+ (7c)
FA
Tung klatring på nydelig rampe
Charlies Engler 7+ (7a)
FA
Sandnæs Damp 7+ (7a)
FA
Toppkulebolt 9-/9 (8a+)
FA
Bøtter og spann 8/8+ (7c)
FA
Helt okai 8/8+ (7c)
FA
Vedvarende tung klatring
Gastroman 8/8+ (7c)
FA
Litt plaget av sig i toppen
Kug i Kano 9- (8a)
FA
Mus i nebbet 6+ (6b)
FA
Vilja 7/7+ (6c+)
FA
Klysterpumpen 8- (7b)
FA
Forest Gump 7+/8- (7a+)
FA
Stasjonsmesteren 8 (7b+)
FA