Charlie Obhrai

3
FA
0
Tick
3
Tag
0
Captured
0
Tag
0
Captured
GradeFATickTotal
7- (6b+)101
6 (6a+)101
5+ (5c)101

Public ascents:

30/04-12 Kjørkjestafjellet / Vest-veggen / Lucky Break 6 (6a+)
FA
115m. Kanskje den beste ruten på vest-veggen med vedvarende interesse hele veien.
25/03-12 Kjørkjestafjellet / Sør-veggen / Blasphemy 7- (6b+)
FA
70m. Den vanskeligste rute på klippen per dags dato.
Lutsifjellet / Lutsifjellet / Call of Nature 5+ (5c)
FA
Step left off a big jammed block to gain access to the slab which is climbed more or less directly.