Thomas Gardum

8
FA
0
Tick
1
Tag
0
Captured
0
Tag
0
Captured
GradeFATickTotal
7+ (7a)101
7- (6b+)101
6+ (6b)202
6-/6 (6a)101
6- (6a)101
5 (5b)202

Public ascents:

20/07-19 Nordland / Høyre - 2. etasje / Graviditetstesten 6-/6 (6a)
FA
01/09-15 Hallbrekknuten / Dobbelt-W svaet / Sølvpenger 6+ (6b)
FA
7 tau, A0. Markerte riss til høyre for «Dobbelt-W».
01/01-15 Hoggåsen / Høyre-veggen / Trilletur 5 (5b)
FA
3bb
01/01-13 Hoggåsen / Midt-veggen / Rallaren 7+ (7a)
FA
7bb
01/01-13 Hoggåsen / Midt-veggen / Hoggorm 7- (6b+)
FA
7bb
01/01-13 Hoggåsen / Midt-veggen / Første hogg 6+ (6b)
FA
Mulig å fortsette til toppen (20m 4+)
01/01-13 Hoggåsen / Venstre-veggen / Smårips 5 (5b)
FA
(ikke riv ripsbusken) – mulig å fortsette til toppen (20m 4+) Thomas Gardum
01/01-13 Hoggåsen / Venstre-veggen / Hoggestabben 6- (6a)
FA
7bb