Elisabeth Randulff

1
FA
0
Tick
0
Tag
0
Captured
0
Tag
0
Captured
GradeFATickTotal
5+/6- (5c)101

Public ascents:

03/06-02 Nordland / Høyre - 1. etasje / Ola Bye-risset 5+/6- (5c)
FA
Litt blokkete start før man går mot venstre og peiler seg inn på det markerte risset i toppveggen.