Morten Diesen

20
FA
0
Tick
2
Tag
1
Captured
0
Tag
0
Captured
GradeFATickTotal
8/8+ (7c)101
8 (7b+)202
8- (7b)202
7+/8- (7a+)101
7/7+ (6c+)101
7 (6c)101
7- (6b+)303
6+ (6b)202
6 (6a+)101
6- (6a)202
5+ (5c)202
4+ (4c)202

Public ascents:

01/01-07 Skogsveggen / Hovedveggen / Høyreruta 6- (6a)
FA
01/01-07 Skogsveggen / Hovedveggen / Grappa 6- (6a)
FA
7- ved å gå rett opp
01/01-07 Skogsveggen / Hovedveggen / Alltid klassisk 5+ (5c)
FA
01/01-07 Skogsveggen / Hovedveggen / Ardbeg 4+ (4c)
FA
01/01-07 Nova / Nova / Rolling Thunder Review 6+ (6b)
FA
01/01-07 Nova / Nova / Supernova 7 (6c)
FA
01/01-07 Nova / Nova / Unknown Passage 7- (6b+)
FA
01/01-07 Nova / Nova / Ablakov 7- (6b+)
FA
01/01-95 Dale / 4. Envenom / Blind vold 8- (7b)
FA
01/06-93 Dansen / Dansen / Dansen er mitt liv 8- (7b)
FA
Klatring av klasse!
07/05-93 Dirdalsveggen / Dirdalsveggen - øst / Grizzliane från helvete 5+ (5c)
FA
01/04-93 Dirdalsveggen / Dirdalsveggen - øst / The New Power Generation 7- (6b+)
FA
Trellskår / Hovedveggen / Vi går om bord 6+ (6b)
FA
Sporaland / Sporaland / Fåkkål 8 (7b+)
FA
Variert og vedvarende
Sporaland / Sporaland / To all the girls I’ve loved 8/8+ (7c)
FA
Ujevn. Går ut til venstre for taket midt på
Sporaland / Sporaland / Girl fra Ipanema 6 (6a+)
FA
Krusafjell / Første etasje / Blood on the Tracks 7+/8- (7a+)
FA
Krimpete
Krusafjell / Første etasje / Nashville Skyline 7/7+ (6c+)
FA
Fin
Skogsveggen / Hovedveggen / Modern Times 4+ (4c)
FA
Bersagel / Nedre Gulvegg / Tre sorte enker 8 (7b+)
FA
AKA Fatboy variant