John Fivelsdal

79
FA
0
Tick
2
Tag
0
Captured
0
Tag
0
Captured
GradeFATickTotal
7+ (7a)202
7/7+ (6c+)101
7 (6c)101
7-/7 (6b+)101
7- (6b+)707
6+ (6b)909
6/6+ (6a+)202
6 (6a+)14014
6- (6a)13013
5+ (5c)15015
5 (5b)808
4+ (4c)404
4 (4b)101
n/a101

Public ascents:

12/06-12 Kjørkjestafjellet / Vest-veggen / House of the Rising Sun 6+ (6b)
FA
110m
29/05-12 Kjørkjestafjellet / Vest-veggen / Cloud Cuckoo Land 5+ (5c)
FA
105m. En imponerende linje, med overraskende lett klatring.
04/05-12 Kjørkjestafjellet / Vest-veggen / Amazing Madland 5+ (5c)
FA
100m. Scramble opp til en overgrodd hylle for å begynne (ca. 10m til høyre for LB)
29/04-12 Kjørkjestafjellet / Vest-veggen / Supernatural 6 (6a+)
FA
95m
21/04-12 Kjørkjestafjellet / Sør-veggen / The Baby Sitters 5+ (5c)
FA
90m
31/03-12 Kjørkjestafjellet / Sør-veggen / Pilgrim’s Progress 6- (6a)
FA
50m. En superb og lang taulengde knytter opp intermitterende sprekk systemer på plettfri stein. Klatre oppover, fra bunnen av fjellet for så å starte fra en gresskledd hylle. En kort vegg og en buet sprekk over en sva fører til godt sikret forflytning mot høyre over en bule til en hylle ved foten av en hvit sva. Smøre opp svaet. Bra sikring ved foten av et brattere riss, crux. Klatring videre fører til en liten overlapp og deretter et bredere riss ovenfor. Følg dette helt til en linje med godt tak er nådd, klatre deretter til venstre over veggen for å finne sikring i et kort riss. Avslutt ved å trekke opp over en bule litt mot høyre (utsatt men lett). Ruten er uavhengig av Jesus dro fra Kjørkje.
27/03-12 Kjørkjestafjellet / Sør-veggen / Ze ‘Orrible Frenchman 4+ (4c)
FA
90m
03/09-11 Kjørkjestafjellet / Sør-veggen / Langtvekkistan 5+ (5c)
FA
65m. Den første rute til å bli klatret på Sør-veggen.
01/01-11 Store Hetland / Høyre hovedvegg / Exentricity 6- (6a)
FA
30m m/snufeste
01/01-11 Store Hetland / Høyre hovedvegg / La Rute Del Vino 6- (6a)
FA
30m m/snufeste
01/01-11 Store Hetland / Venstre Hovedvegg / Black Top 5+ (5c)
FA
26m m/snufeste
01/01-11 Store Hetland / Pilaren / Bjelleklang 5 (5b)
FA
30m (deler snufeste med Slappa Pappa)
01/01-11 Store Hetland / Pilaren / Trad Dad 4+ (4c)
FA
30m m/snufeste
01/01-11 Store Hetland / Venstre Hovedvegg / Granite mix mash 6+ (6b)
FA
25 m - Miks (1bb) m/snufeste
12/05-00 Skrussfjell / Skrussfjell / Hüsker ikke 6 (6a+)
FA
12/04-00 Skrussfjell / Skrussfjell / Skru you too 5+ (5c)
FA
24/08-99 Skrussfjell / Skrussfjell / Naken egg 6 (6a+)
FA
04/08-99 Skrussfjell / Skrussfjell / Skru you 5 (5b)
FA
26/06-99 Skrussfjell / Skrussfjell / Skru pluss 4+ (4c)
FA
26/06-99 Skrussfjell / Skrussfjell / Diag 4 (4b)
FA
To forskjellige starter, samme grad
01/06-85 Dirdalsveggen / Dirdalsveggen - vest / Utopia 7+ (7a)
FA
01/01-85 Dale / 9. Fest for nervene / Tarzans Last Stand 7 (6c)
FA
Opprinnelig var det et slyngeanker før toppveggen, ruten stod da i grad 7-
01/01-84 Dale / 7. Opium / Quasar 6- (6a)
FA
06/05-83 Dirdalsveggen / Dirdalsveggen - øst / Civilized man 6 (6a+)
FA
01/01-83 Dale / 9. Fest for nervene / Sheffield Steel 7- (6b+)
FA
Fjellbolten satt onsight på førstebestigningen
01/01-83 Dale / 8. Limbo / Nice & Greasy 6 (6a+)
FA
01/01-83 Dale / 6. Firestarter / Firestarter 6 (6a+)
FA
Dales største klassiker
01/01-83 Dale / 4. Envenom / Reptilian 6- (6a)
FA
Fin klatring på store tak
01/01-83 Dale / 4. Envenom / Envenom 6 (6a+)
FA
Flott klatring
01/01-83 Dale / 1. Stepping on a snake / Stepping on a Snake 6 (6a+)
FA
Opp flak og ut til venstre, til høyre i toppen er grad 7-. Kan fortsettes med taulengde to til toppen av klippen. Samme grad, 7- til høyre. Se Ataraxia skisse.
01/01-82 Dale / 4. Envenom / Yellow Black Crack 6- (6a)
FA
Flott rissklatring
01/01-82 Dale / 3. Hovedveggen / Spastisk 6+ (6b)
FA
To taulengder (6-,6+)
01/01-82 Dale / 3. Hovedveggen / Zodiac 5+ (5c)
FA
Dales første rute. To taulengder (5+,5+)
Dale / 2. Hovedveggen - venstre (Ataraxia) / Stepping on a Snake - 2. taulengde 7- (6b+)
FA
Noe letterere med alternativt utsteg i toppen. Følg da svakt drag mot venstre.
Hesteveggen / Høyreveggen / Grinnebite 6 (6a+)
FA
Fin egg, feltets fineste for graden
Hesteveggen / Høyreveggen / Den sutrete granateple 6- (6a)
FA
Fint dieder, feltets fineste for graden
Hesteveggen / Hovedveggen / Brent Jord 7- (6b+)
FA
Fin, lang og variert rute
Hesteveggen / Hovedveggen / Sunset Boulevard 6+ (6b)
FA
Kul rute trass i pålimte tak
Hesteveggen / Hovedveggen / Havna på feil hylle? 6 (6a+)
FA
Interessant bulder opp på hylla
Hesteveggen / Hovedveggen / Ju-neim-it 6/6+ (6a+)
FA
Topp: til høyre 6, til venstre 6+
Skogsveggen / Høyre / Splatterkunst 6- (6a)
FA
20m
Skogsveggen / Venstre / 2 for the money 6 (6a+)
FA
To taulengder, 35m
Skogsveggen / Venstre / Collateral Damage 5+ (5c)
FA
To taulengder, 35m
Skogsveggen / Venstre / Diplomati 5+ (5c)
FA
To taulengder, 35m
Svihus / Svarissveggen / Kjedelig Sak 5 (5b)
FA
Svihus / Svarissveggen / Veggrens AS 5 (5b)
FA
Svihus / Svarissveggen / Deilige Dorit 5+ (5c)
FA
Svihus / Svarissveggen / Complaining Lady 6- (6a)
FA
Svihus / Svarissveggen / Ok dad 5+ (5c)
FA
Svihus / Svarissveggen / På tur i skogen 6- (6a)
FA
Svihus / Svarissveggen / Rice and curry 5+ (5c)
FA
Store Hetland / Venstre Hovedvegg / Lukket prosjekt 7- (6b+)
FA
25m - Miks (2bb) m/snufeste
Store Hetland / Venstre Hovedvegg / Åpent prosjekt n/a
FA
Store Hetland / Venstre Hovedvegg / Rat up a drain pipe 6- (6a)
FA
28m m/snufeste
Spinneriveggen / Høyreveggen / Mayhem 5 (5b)
FA
Spinneriveggen / Høyreveggen / Total Eclipse 6+ (6b)
FA
6, 7-
Spinneriveggen / Høyreveggen / Blind Date 6- (6a)
FA
Spinneriveggen / Høyreveggen / Sugar and Spice 6 (6a+)
FA
5-, 6-
Spinneriveggen / Hovedveggen / Pinch Perfect 6/6+ (6a+)
FA
Spinneriveggen / Hovedveggen / Don’t Mention the Wall 6+ (6b)
FA
Flott klatring. 6 til første anker
Spinneriveggen / Hovedveggen / Pensionist Party 7/7+ (6c+)
FA
5 til første anker
Spinneriveggen / Hovedveggen / David & Goliath 7+ (7a)
FA
6+ til første anker
Spinneriveggen / Hovedveggen / Wallnuts 7- (6b+)
FA
Variert klatring
Spinneriveggen / Hovedveggen / Wife School 7-/7 (6b+)
FA
Spinneriveggen / Svaet / Illegal Entry 6- (6a)
FA
Spinneriveggen / Svaet / Crack of Doom 4+ (4c)
FA
Spinneriveggen / Svaet / Loose Block 5+ (5c)
FA
Spinneriveggen / Venstresiden / Match Point 7- (6b+)
FA
Spinneriveggen / Venstresiden / Day Trader 5+ (5c)
FA
Spinneriveggen / Venstresiden / Bangers ‘n Mash 6 (6a+)
FA
Svihus / Lyngveggen / El Dorado 5 (5b)
FA
Obs: Ca. 5 meter mellom siste bolt og anker.
Svihus / Lyngveggen / Crime Scene 6+ (6b)
FA
Svihus / Lyngveggen / Sweet FA 5+ (5c)
FA
Litla Hetland / Litla Hetland / Old man of joy 5 (5b)
FA
Litla Hetland / Litla Hetland / Boeing there 6+ (6b)
FA
Litla Hetland / Litla Hetland / Fine Mann 6 (6a+)
FA
Litla Hetland / Litla Hetland / Footloose 7- (6b+)
FA
Litla Hetland / Litla Hetland / Originalen 5 (5b)
FA
Litla Hetland / Litla Hetland / Bryne Offset 6+ (6b)
FA