Edvard Middelthon

4
FA
0
Tick
0
Tag
0
Captured
0
Tag
0
Captured
GradeFATickTotal
7+/8- (7a+)101
6+ (6b)202
n/a101

Public ascents:

01/01-99 Kjerag / 2. Lyseveggen / Kjøkkenveien n/a
FA
Ruta går fra Geitaneset i retning turistvarden. Mer natursti enn klatrerute.
01/08-97 Kjerag / 2. Lyseveggen / Drømmen om Bernt 7+/8- (7a+)
FA
11 av taulengdene er selvstendige, resten er felles med “Lysediagonalen”.
Nordland / Første etasje / Brandyman 6+ (6b)
FA
Dale / 1. Stepping on a snake / Plan B 6+ (6b)
FA