Tore Stendahl

4
FA
0
Tick
0
Tag
0
Captured
0
Tag
0
Captured
GradeFATickTotal
6+ (6b)202
5 (5b)101
4 (4b)101

Public ascents:

01/08-07 Nordland / Første etasje / Tarzans revenge 6+ (6b)
FA
01/08-07 Nordland / Første etasje / Betakrøll 6+ (6b)
FA
Variant av @ med felles bolt og anker
01/01-06 Dale / 0. Hammeren / Frustrerte Dverger 5 (5b)
FA
01/01-06 Dale / 0. Hammeren / Maurstien 4 (4b)
FA