Richard Harrison

10
FA
0
Tick
0
Tag
0
Captured
0
Tag
0
Captured
GradeFATickTotal
7+ (7a)202
7/7+ (6c+)101
7 (6c)404
7- (6b+)202
6 (6a+)101

Public ascents:

01/01-95 Dale / 6. Firestarter / Navnløs 1 7- (6b+)
FA
01/06-85 Dirdalsveggen / Dirdalsveggen - vest / Utopia 7+ (7a)
FA
01/01-85 Dale / 8. Limbo / Flight Path 7 (6c)
FA
01/01-85 Dale / 6. Firestarter / Verbal Abuse 7+ (7a)
FA
01/01-85 Dale / 6. Firestarter / Writing on the wall 7 (6c)
FA
01/01-85 Dale / 6. Firestarter / Boiled Cod Crack 7/7+ (6c+)
FA
01/01-85 Dale / 3. Hovedveggen / Valhalla 7 (6c)
FA
Den opplagde linja opp hovedveggen, ultra­klassisk. Noe lettere om den deles i to taulengder (6+,7-).
01/01-83 Dale / 1. Stepping on a snake / Stepping on a Snake 6 (6a+)
FA
Opp flak og ut til venstre, til høyre i toppen er grad 7-. Kan fortsettes med taulengde to til toppen av klippen. Samme grad, 7- til høyre. Se Ataraxia skisse.
01/01-83 Sirevåg / Svarhelleren / Gladiators Wall 7 (6c)
FA
Dale / 2. Hovedveggen - venstre (Ataraxia) / Stepping on a Snake - 2. taulengde 7- (6b+)
FA
Noe letterere med alternativt utsteg i toppen. Følg da svakt drag mot venstre.