Per Markestad

28
FA
0
Tick
0
Tag
0
Captured
0
Tag
0
Captured
GradeFATickTotal
8- (7b)101
7+ (7a)202
7/7+ (6c+)101
7 (6c)606
7- (6b+)505
6+ (6b)707
6 (6a+)202
6- (6a)303
5 (5b)101

Public ascents:

01/01-87 Dale / 9. Fest for nervene / Mugg og mørke 8- (7b)
FA
01/01-87 Dale / 6. Firestarter / Frihetens øyeblikk 7+ (7a)
FA
01/01-85 Dale / 9. Fest for nervene / Fest for nervene 7/7+ (6c+)
FA
Går rett opp ved bolten i toppen (bolten overflødig)
01/01-84 Dale / 7. Opium / Oppdrift 7 (6c)
FA
01/01-84 Dale / 5. Bakerens svenneprøve / Likfunn 7- (6b+)
FA
01/01-84 Dale / 5. Bakerens svenneprøve / Bakerens svenneprøve 6+ (6b)
FA
01/01-83 Dale / 9. Fest for nervene / Puls 7- (6b+)
FA
01/01-83 Dale / 4. Envenom / Sats 6+ (6b)
FA
01/01-83 Dale / 4. Envenom / Hår i suppa 7- (6b+)
FA
02/04-82 Dirdalsveggen / Dirdalsveggen - vest / Comfortabely numb direkte 6+ (6b)
FA
01/04-82 Dirdalsveggen / Dirdalsveggen - vest / På kanten 6 (6a+)
FA
01/01-82 Dale / 9. Fest for nervene / Steingata 6+ (6b)
FA
01/01-82 Dale / 8. Limbo / Eføy direkte 6 (6a+)
FA
01/01-82 Dale / 8. Limbo / Eføy 6- (6a)
FA
Kanskje den mest gåtte 6- på Dale
01/01-82 Dale / 8. Limbo / D-77 6+ (6b)
FA
01/01-82 Dale / 6. Firestarter / Nøtteliten 6+ (6b)
FA
01/01-82 Dale / 6. Firestarter / Påskeaften 7- (6b+)
FA
Klassiker
01/01-82 Dale / 4. Envenom / 10m kroppsarbeid 6- (6a)
FA
01/01-82 Dale / 4. Envenom / Dagen derpå 5 (5b)
FA
01/01-82 Dale / 3. Hovedveggen / Spastisk 6+ (6b)
FA
To taulengder (6-,6+)
Oltedal Steinene / Apesteinen / Underleppa 7 (6c)
FA
Oltedal Steinene / Apesteinen / Øreflippen 7- (6b+)
FA
Populær
Oltedal Steinene / Apesteinen / Can-can ikke 7 (6c)
FA
Teknisk
Oltedal Steinene / Apesteinen / Fest når det gjelder 6- (6a)
FA
Oltedal Steinene / Søppelsteinen / Skinnet Bedrar 7 (6c)
FA
Rar bolting i starten. Run out i toppen!
Dale / 6. Firestarter / Blindeskrift 7 (6c)
FA
Dale / 6. Firestarter / Blindeskrift direkte 7 (6c)
FA
Sirevåg / Svarhelleren / Det store togrøveriet 2 7+ (7a)
FA