To-do list

Per Markestad

26
FA
0
Tick
0
Tag
0
Captured
0
Tag
0
Captured
GradeFATickTotal
8- (7b)101
7+ (7a)202
7/7+ (6c+)101
7 (6c)606
7- (6b+)505
6+ (6b)606
6 (6a+)101
6- (6a)303
5 (5b)101

Public ascents:

01/01-87 Mugg og mørke 8- (7b)
FA
01/01-87 Frihetens øyeblikk 7+ (7a)
FA
01/01-85 Fest for nervene 7/7+ (6c+)
FA
Går rett opp ved bolten i toppen (bolten overflødig)
01/01-84 Oppdrift 7 (6c)
FA
01/01-84 Likfunn 7- (6b+)
FA
01/01-84 Bakerens svenneprøve 6+ (6b)
FA
01/01-83 Puls 7- (6b+)
FA
01/01-83 Sats 6+ (6b)
FA
01/01-83 Hår i suppa 7- (6b+)
FA
01/01-82 Steingata 6+ (6b)
FA
01/01-82 Eføy direkte 6 (6a+)
FA
01/01-82 Eføy 6- (6a)
FA
Kanskje den mest gåtte 6- på Dale
01/01-82 D-77 6+ (6b)
FA
01/01-82 Nøtteliten 6+ (6b)
FA
01/01-82 Påskeaften 7- (6b+)
FA
01/01-82 10m kroppsarbeid 6- (6a)
FA
01/01-82 Dagen derpå 5 (5b)
FA
01/01-82 Spastisk 6+ (6b)
FA
To taulengder (6-,6+)
Underleppa 7 (6c)
FA
Øreflippen 7- (6b+)
FA
Populær
Can-can ikke 7 (6c)
FA
Teknisk
Skinnet Bedrar 7 (6c)
FA
Rar bolting i starten. Run out i toppen!
Blindeskrift 7 (6c)
FA