To-do list

Alv Borge

21
FA
0
Tick
28
Tag
0
Captured
0
Tag
0
Captured
GradeFATickTotal
9-/9 (8a+)202
9- (8a)202
8+/9- (7c+)101
8+ (7c+)303
8/8+ (7c)101
8 (7b+)202
8- (7b)101
7+ (7a)303
7/7+ (6c+)101
7 (6c)101
7-/7 (6b+)101
6+ (6b)101
6- (6a)202

Public ascents:

01/01-87 Opium 7/7+ (6c+)
FA
01/01-87 Åpenbaringen direkte 8 (7b+)
FA
01/01-87 Kvantespranget 9- (8a)
FA
Norges første 9-, 49 meter tynn klatring
01/01-86 Bøygen 7+ (7a)
FA
01/01-86 Alvedans 8 (7b+)
FA
Fantastisk klatring, kan gås fra bakken med 70m tau
01/01-86 Ungdommens frelser 7+ (7a)
FA
01/01-86 pH 7-/7 (6b+)
FA
01/01-86 Reallinja 7 (6c)
FA
01/01-86 Reinsdyrsbrus 6+ (6b)
FA
01/01-86 Pokus 6- (6a)
FA
01/01-86 Hokus 6- (6a)
FA
Exodus 9- (8a)
FA
Tynt og hardt for fingrene
Når villdyret våkner 9-/9 (8a+)
FA
Ølvomma 8- (7b)
FA
Plaget av sig. Buldrete
Futt i Grisen 8+/9- (7c+)
FA
Farsarven 7+ (7a)
FA
Mephisto 8/8+ (7c)
FA
Primadonna 8+ (7c+)
FA
Diabolo 8+ (7c+)
FA
Lang og variert
Gudlarompå 8+ (7c+)
FA
Tynn
Stokastisk 9-/9 (8a+)
FA
"Hold til venstre for den stiplete linja" het det i gamleføreren, angående den stiplete linja som Alv malte på veggen en gang. Det gjelder vel ennå skal en gå ruta som Alv en gang gjorde. Det er ikke så unaturlig som det kanskje høres ut som.