Hjarrand Julsrud

20
FA
0
Tick
0
Tag
0
Captured
0
Tag
0
Captured
GradeFATickTotal
8+ (7c+)202
8/8+ (7c)303
8 (7b+)606
8- (7b)202
7+/8- (7a+)202
7+ (7a)303
7 (6c)101
5 (5b)101

Public ascents:

01/01-98 Lorten / Lorten / John Bobbitt 8/8+ (7c)
FA
01/01-98 Lorten / Lorten / S.M.I.L. 7+/8- (7a+)
FA
01/01-98 Lorten / Lorten / Smekk 7 (6c)
FA
01/01-97 Lorten / Lorten / Navnløs 1 5 (5b)
FA
03/06-95 Vinddalen / Gulveggen / Kinaputt 8- (7b)
FA
02/06-95 Dirdalsveggen / Dirdalsveggen - vest / Himmel og hav 7+ (7a)
FA
Planet Ø / Planet Ø / Hylestad Snøscooterklubb 8/8+ (7c)
FA
Monsterveggen / Monsterveggen / Mezcal 8 (7b+)
FA
Bjerkreim / Kaiveggen / Helt okai 8/8+ (7c)
FA
Vedvarende tung klatring
Sirekrok / Skammekroken / Pu svinger pisken 8 (7b+)
FA
En av Norges mest populære åttere—med god grunn
Sirekrok / Sirekrok / Willie Kajakken 8 (7b+)
FA
Sirekrok / Sirekrok / Beiser’n svinger kosten 8 (7b+)
FA
Sirekrok / Sirekrok / Raufoss Ammo 8 (7b+)
FA
Sirekrok / Sirekrok / Klatreforbundet av 48 8+ (7c+)
FA
Sirekrok / Sirekrok / Siri på kroken 8+ (7c+)
FA
Tak før det bratte er normalt vått
Sirekrok / Sirekrok / BMI 8 (7b+)
FA
Sirekrok / Venstre / Don Bolla Karoli Karlsen 7+ (7a)
FA
Til venstre for rute 3
Bersagel / Nedre Gulvegg / Morrabrød er guld i munn 7+/8- (7a+)
FA
Auto 2000 / Auto 2000 veggen / Citroën for norsk terreng 8- (7b)
FA
Ruten var 7+, men noen viktige tak har falt ut og gjort ruten hardere.
Sirevåg / Svarhelleren / Fyrbøteren 7+ (7a)
FA
Klassikeren på feltet