To-do list

Hjarrand Julsrud

18
FA
0
Tick
0
Tag
0
Captured
0
Tag
0
Captured
GradeFATickTotal
8+ (7c+)202
8/8+ (7c)303
8 (7b+)606
8- (7b)101
7+/8- (7a+)202
7+ (7a)202
7 (6c)101
5 (5b)101

Public ascents:

01/01-98 John Bobbitt 8/8+ (7c)
FA
01/01-98 S.M.I.L. 7+/8- (7a+)
FA
01/01-98 Smekk 7 (6c)
FA
01/01-97 Navnløs 1 5 (5b)
FA
Mezcal 8 (7b+)
FA
Helt okai 8/8+ (7c)
FA
Vedvarende tung klatring
Pu svinger pisken 8 (7b+)
FA
En av Norges mest populære åttere—med god grunn
Willie Kajakken 8 (7b+)
FA
Raufoss Ammo 8 (7b+)
FA
Siri på kroken 8+ (7c+)
FA
Tak før det bratte er normalt vått
BMI 8 (7b+)
FA
Don Bolla Karoli Karlsen 7+ (7a)
FA
Til venstre for rute 3
Citroën for norsk terreng 8- (7b)
FA
Ruten var 7+, men noen viktige tak har falt ut og gjort ruten hardere.
Fyrbøteren 7+ (7a)
FA
Klassikeren på feltet