Grim Gjeldvik

7
FA
7
Tick
0
Tag
3
Captured
0
Tag
1
Captured
GradeFATickTotal
8- (7b)101
7 (6c)011
7- (6b+)112
6+ (6b)011
6 (6a+)314
6- (6a)213
5+ (5c)022

Public ascents:

29/06-19 Dale / 3. Hovedveggen / Zodiac 5+ (5c) Fin tur med Johan
10/06-19 Bersagel / Nedre Gulvegg / D’accord 6+ (6b) Høyrevariant 6+
26/05-19 Dale / 8. Limbo / Eføy 6- (6a)
26/05-19 Dale / 8. Limbo / Tremor 7 (6c)
Høyre (orginal) start
22/04-19 Nova / Nova / Ablakov 7- (6b+)
22/04-19 Nova / Nova / 96% 6 (6a+)
05/10-18 Krusafjell / Første etasje / Balansekunst 5+ (5c)
Nordland / Høyre - 1. etasje / Nils Arne-eggen (NAE) 6 (6a+)
FA
Ruta har bolta rappellfester i midten (felles med de to kortere rutene til høyre) og i toppen. Første taulengde har varianter på høyre og venstre side av eggen, grad 5+/6-
Nordland / Andre etasje / Lara Croft 8- (7b)
FA
Nordland / Første etasje / 6- (6a)
FA
Nordland / Første etasje / 6- (6a)
FA
Nordland / Første etasje / Sexgate 7- (6b+)
FA
Superfin
Nordland / Første etasje / EP1 6 (6a+)
FA
Nordland / Første etasje / EP2 6 (6a+)
FA