To-do list

Lars Ole Gudevang

11
FA
0
Tick
11
Tag
17
Captured
0
Tag
0
Captured
GradeFATickTotal
9/9+ (8b+)101
9 (8b)303
9- (8a)202
8+ (7c+)101
8/8+ (7c)101
8-/8 (7b)303

Public ascents:

02/05-18 Prolapspassasjen 8+ (7c+)
FA
Stilige flytt, men fjellkvaliteten er ikke topp.
28/07-09 Rock’n roll 9 (8b)
FA
9- til første anker, 9 til topps
17/04-09 Skambankt 9 (8b)
FA
9-/9 til første anker, 9 til topps
05/04-09 Atom Vinter 9/9+ (8b+)
FA
20/09-08 Grisedigg 9- (8a)
FA
01/09-08 Griseggen 8/8+ (7c)
FA
Buldrete
12/06-08 Magnum 9 (8b)
FA
30m og 14m overheng
01/09-07 No va det løye 8-/8 (7b)
FA
Råkk over 8-/8 (7b)
FA
Mor Therese er våt 8-/8 (7b)
FA
Gamle kunster kreves
Beverly heel’s 9- (8a)
FA
28m og 12m overheng