Daniel Hammer (To-do list)

Dessverre 8-/8 (7b)
Bersagel / Nedre Gulvegg
Imperiet 7+ (7a)
Dale / 3. Hovedveggen
Lucifer 7+ (7a)
Oltedal / Hovedveggen
Oltedal Steinene / Apesteinen
Alvedans 8 (7b+)
Dale / 2. Hovedveggen - venstre (Ataraxia)
Svin på skogen 8/8+ (7c)
Oltedal Steinene / Griseveggen
Tre sorte enker 8 (7b+)
Bersagel / Nedre Gulvegg
40-årskrisen 7+ (7a)
Dale / 2. Hovedveggen - venstre (Ataraxia)