Routes:

#1 Sweepstake 7+ (7a) Mari Augusta Salvesen (Trad) Følger tydelig riss til venstre på platen.