Vest-veggen er en kompleks vegg. Det er verdt å se fra en avstand for å sammenligne partiene på klippen med topo før du starter en rute.

Routes:

#1 House of the Rising Sun 6+ (6b) John Fivelsdal, Richard Gaches Lead - Trad protected route
#2 Cloud Cuckoo Land 5+ (5c) John Fivelsdal, Richard Gaches Lead - Trad protected route
#3 Lucky Break 6 (6a+) Charlie Obhrai, Richard Gaches Lead - Trad protected route
#4 Amazing Madland 5+ (5c) Erik Flatten, John Fivelsdal Lead - Trad protected route
#5 Supernatural 6 (6a+) John Fivelsdal, Richard Gaches Lead - Trad protected route