Page views (since 2019.10.09): 38
Dette svaet ligger mellom Hallbrekknuten og Midtstølnuten, tett på to markerte skirenner. Her fins flere ruter som er nevnt i BRV turfører side 38, men svaet er pepret med riss. OBS ofte vått.

Routes: