Routes:

#1 Alis in wonderland 4 (4b) Kjersti Gjerdevik, Sindre Bø (Trad, 1 ascent) Følg eggen
#2 Alis in chains 5+ (5c) Kjersti Gjerdevik, Sindre Bø (Trad, 1 ascent) Fint opptak i venstre del av hammeren i toppen
#3 Eventur 5+ (5c) Kjersti Gjerdevik, Sindre Bø (Trad)