Page views (since 2019.10.09): 43
10 min anmarsj fra veien mot Fossmork. Parker i lomme noen hundre meter forbi Sunshine Slab.

Routes:

#1 Eianebaugen 6 (6a+) Sindre Bø, Steinar Hustoft (Trad, 4 pitches) Ruta kan anbefales. Retur ned gjelet/ura og rett til bilen.