Routes:

#1 Epler og pærer.. 3+ Rochus Lyssy Lead - Bolt protected route
#2 Lauvballen 7- (6b+) Øyvind Salvesen Lead - Bolt protected route
#3 Barneruta 3 Linus Sjølie Lead - Bolt protected route