Routes:

#1 Proaktiv 8-/8 (7b) Asbjørn Moe Lead - Bolt protected route
#2 Lukket prosjekt n/a Tore Rønneberg Lead - Bolt protected route
#3 Råkk over 8-/8 (7b) Lars Ole Gudevang Lead - Bolt protected route
#4 Siste stikk 8- (7b) Asbjørn Moe Lead - Bolt protected route
#5 Eliksir 6+ (6b) Asbjørn Moe Lead - Bolt protected route
#6 Niflheim 7/7+ (6c+) Stian Engelsvoll Lead - Bolt protected route