Type: Trad
Nr: 2
Comment: Ruta har bolta rappellfester i midten (felles med de to kortere rutene til høyre) og i toppen. Første taulengde har varianter på høyre og venstre side av eggen, grad 5+/6-
FA: Grim GjeldvikSindre Bø
FA date:
Original grade: 6 (6a+)
Navigation:Google Maps
Pitches:
5+/6- (5c)
6 (6a+)

Ticks:

No ticks

Comments:

No comments