Type: Trad
Nr: 2
Comment: 40m. Bratt overhengende klatring med stilig travers under ett av takoverheng. (Første tekniske bestigning Olav Båsen og B. Pedersen, mai 1990)
FA: Jon Egil AuestadMari Augusta Salvesen
FA date: 19/04-19
Original grade: 7+ (7a)
Navigation:Google Maps

Ticks:

No ticks

Comments:

No comments