Type: Lead - Trad protected route
Nr: 1
Comment: Følger tydelig riss til venstre på platen.
FA: Mari Augusta Salvesen
FA date: 10/07-18
Original grade: 7+
Start navigation