Type: Trad
Nr: 2
Comment: 105m. En imponerende linje, med overraskende lett klatring.
FA: John FivelsdalRichard Gaches
FA date: 29/05-12
Original grade: 5+ (5c)
Navigation:Google Maps
Page views (since 2019.10.09): 38
Pitches:
n/a
(35m); Klatre et kort sva til en buskete fjellhylle. Kryss dette og videre opp veggen til høyre på flake tak som fører opp og mot venstre til en standplass på en liten hylle.
n/a
(20m); Rett over standplassen klatre en dieder med et tynt riss med et vanskelig flytt. Videre opp på et sva ovenfor, som blir brattere opp mot standplassen
n/a
(25m); Klatre opp og til venstre mot hoved overhengene. En eksponerende travers på overraskende gode tak fører deg videre. Klatre opp svaet i en dieder over og deretter et grunt hjørne fører til en standplass på en skrånende hylle ved en stor kilt blokk.
n/a
(25m), Fortsett opp hjørnet, med sikte på overheng til venstre for egget som er delt av en hånd-størrelse sprekk. En bratt pull over dette gir lettere terreng som fører til toppen.

Ticks:

No ticks

Comments:

No comments