Type: Trad
Nr: 1
Comment: 110m
FA: John FivelsdalRichard Gaches
FA date: 12/06-12
Original grade: 6+ (6b)
Navigation:Google Maps
Page views (since 2019.10.09): 32
Pitches:
n/a
Start ved et lite ask tre. Klatring starter på en overgrodd dieder, forbi en liten busk og videre opp mot et reinere sva. Klatre opp en ren diedertil en standplass på en liten hylle.
n/a
(25m); Travers mot høyre fra standplassen ca. 2m og rett opp til et riss i svaet over. Følg detterisset til det forsvinner rett ovenfor en liten fothylle. Etter å ha plassert en liten sikring travers delikat mot venstre for å nå en skrå overlapping, og deretter videre til venstre igjen til et tynt riss. Følg dette til en standplass ved foten av et hjørne. Små friends og forsiktig tau-verk er nødvendig for dette taulengde.
n/a
(45m); Klatre hjørnet over standplass til en ubehagelig posisjon under taket. Plasserer gode friends og travers mot høyre før en anstrengende pull rundt og inn i hjørnet ovenfor. Sving umiddelbart til høyre for å nå et godt tak for å hvile og å plassere sikring. Fortsett opp hjørnet, som snart letter, og følg sporet ovenfor for ca. 25m til toppen.

Ticks:

No ticks

Comments:

No comments