Type: Trad
Nr: 7
Comment: 70m
FA: Christian JønssonRichard Gaches
FA date: 24/04-12
Original grade: 6- (6a)
Navigation:Google Maps
Page views (since 2019.10.09): 42
Pitches:
n/a
(30m) Som for The Archbishop.
n/a
(40m) Fra standplass hyllen steg rett rundt egget og følge et riss opp over en sva til overhengen. Forpliktende og utsatte flytt over dette fører til varig sprekk og vegg-klatring som letter litt etter ca. 15m.

Ticks:

No ticks

Comments:

No comments