Type: Trad
Nr: 1
Comment: 7 taulengder. Ligger et steinkast til venstre for ruta «Dobbelt-W» (se BRV turfører). Noe tynt sikret enkelte partier, men nydelig klatring på solid, reinskåren stein. Små kamkiler er kjekt å ha. 100-metersrisset er tynt, bruk kikkert fra veien. NB: Noe usikker linjeføring på bildet da skissen er tegnet på hukommelsen. Finn risset og følg det!
FA: Sindre BøStian Engelsvoll
FA date: 01/08-05
Original grade: 5+ (5c)
Navigation:Google Maps
Pitches:
5+ (5c)
5+ (5c)
5+ (5c)
5+ (5c)
5+ (5c)
5+ (5c)
5+ (5c)

Ticks:

No ticks

Comments:

No comments