Type: Bolt
Nr: 1
Comment:
FA: Sandra Gjerde
FA date:
Original grade: 6- (6a)
Navigation:Google Maps

Ticks:

Sindre Bø
6- (6a)

Comments:

Svein Refvem
20.04.18. Stort bøttetak til venstre over 2. bolt brakk og kom ut ved klatring. Sprekkdannelse i resten av taket, som bør vurderes fjernet. Vær oppmerksom ved klatring.
Flagged as dangerous