Type: Bolt
Nr: 4
Comment:
FA: Njord Solberg
FA date:
Original grade: 4- (4a)
Navigation:Google Maps

Ticks:

Helene Furseth
4- (4a)
Fin hvis du vil prøve deg på å led'e ute for første gang:)
Tina Pedersen
3+

Comments:

No comments