Type: Bolt
Nr: 5
Comment:
FA: Sølvi Eik
FA date: 01/01-07
Original grade: 5 (5b)
Navigation:Google Maps

Ticks:

Jostein Øygarden
5 (5b)
Andreas Ladstein
5 (5b)
Eivind Helgeland
5 (5b)
Torbjørn Caspersen
5 (5b)
Svein Refvem
5 (5b)
Frøy Refvem Forgaard
5 (5b)
Dag Toven
5 (5b)

Comments:

Jacob Hansen
Bolt 2 er løs. Prøvd å stramme med skiftenøkkel.
Flagged as dangerous