Type: Bolt
Nr: 14
Comment: ikke i skissen, boltene synes lett når man er inn i “gangen” (til høyre for #12)
FA: Håkon Hansen
FA date:
Original grade: 7+/8- (7a+)
Navigation:Google Maps

Ticks:

Jon Egil Auestad
7+/8- (7a+)

Comments:

No comments