Type: Bolt
Nr: 21
Comment: Gå til venstre for første bolt. Direkte er hardere
FA: Are Helge Bjørnsgaard
FA date:
Original grade: 7 (6c)
Navigation:Google Maps

Ticks:

Dana Veltman
7 (6c)

Comments:

No comments