Type: Bolt
Nr: 11
Comment: Meget populær (oppgradert av førstebestiger etter sentrale tak falt ned)
FA: Dag Kaada
FA date:
Original grade: 8 (7b+)
Navigation:Google Maps

Ticks:

Jon Egil Auestad
8 (7b+)
Low end
Vegard Aksnes
8-/8 (7b)
Dana Veltman
8 (7b+)
John Henry Nilssen
8 (7b+)
Flash

Comments:

No comments