Type: Bolt
Nr: 28
Comment:
FA: Ture Bjørgen
FA date:
Original grade: 6 (6a+)
Navigation:Google Maps
Page views (since 2019.10.09): 69

Ticks:

Sindre Bø
6 (6a+)
Dag Kaada
6 (6a+)
Johan Olofsson
6 (6a+)
Jostein Øygarden
6 (6a+)
Flash
Sander Haagenrud
6 (6a+)
Endre H. Aspøy
6+ (6b)
Langt mellom siste bolt og toppfeste.

Comments:

Johan Olofsson
Noe rusten kjetting i anker. Bør byttes.
Flagged as dangerous