Type: Bolt
Nr: 3
Comment:
FA: Stein Ivar Gravdal
FA date:
Original grade: 7 (6c)
Navigation:Google Maps

Ticks:

Dana Veltman
7 (6c)
Leiv Aspelund
7 (6c)
Solid for graden og førsteklasses klatring, akkurat som forventet av en rute signert Stein Ivar

Comments:

No comments