Type: Bolt
Nr: 10
Comment: Ruten var 7+, men noen viktige tak har falt ut og gjort ruten hardere.
FA: Hjarrand Julsrud
FA date:
Original grade: 8- (7b)
Navigation:Google Maps

Ticks:

No ticks

Comments:

No comments