Type: Bolt
Nr: 2
Comment: Klassisk oppvarming
FA: Kristen JuhlStåle Brokvam
FA date:
Original grade: 7- (6b+)
Navigation:Google Maps

Ticks:

Olaug Line
7- (6b+)
Dana Veltman
7- (6b+)
Jan Eivind Danielsen
7- (6b+)
Jostein Øygarden
7- (6b+)
OS
Eivind Olson
7- (6b+)

Comments:

No comments