Page views (since 2019.10.09): 24
Sydvest vendt vegg på et platå med nydelig utsikt til Tonstad. Veggen er svakt overhengende og ca 35-40 meter høy. Per dags dato er det ett åpent prosjekt (ca 9-/9) og to prosjekter som er lukket. Her er det stort potensial med mange muligheter fra 7er tallet til 10+. https://vimeo.com/342598987 Parkering på plass like ved brua, pass her på å ikke parkere over kummen da denne brukes av bøndene. Følg traktorsti langs elva så blå merker inn i tettere teig mellom skurene.