Page views (since 2019.10.09): 17
Synlig veggplate fra vei. En linje gått og en gjenstår.