Synlig veggplate fra vei. En linje gått og en gjenstår.