Øst for storaberget, lett synlig fra RV13. Gammel multipitch på vestvendt vegg, nye ruter på sørvendt sva