Usken er en super Deep Water Solo (DWS) klippe som kan ses fra Stavanger siden av Gandsfjorden. Det er brådypt under, klippen er lett overhengende på knallbra granitt i beste Trellskår/Bersagel kvalitet. Man kan gå ned fra klippen ved å gå 50 meter til venstre (når man ser mot klippen). Her er det greit å bli plukket opp med båt. Klippen er solvendt men utsatt for vind fra Sør og Vest. Det er potensiale for flere ruter.