photographer: Unknown
Adkomst: Hele turen fra Stavanger er 30 km, målt fra Tjensvollkrysset til parkering. Kjør E39 fra Stavanger mot Bergen, passér Randaberg og kjør under første undervannstunnel til Mosterøy. Fortsett på E39 og under neste undervannstunnel til Rennesøy (se kart). Etter 2. tunnel under vann fortsetter du på E39 til du kommer til et stort kors på høyre side (4,8 km fra innkjørsel Vikevåg/tunnelåpning). 70 m etter korset svinger du av til venstre ved skiltet Galta og Reianes. Du er nå kommet til Sørbø og kjører nå på Sørbøveien. Kjør 1,1 km fra avkjøring E39 til du kommer til Asmarvikveien som går opp mot venstre. Fortsett på Asmarvikveien. Asmarvikveien er for det meste privat vei og byr på en blanding av asfaltert og grusvei. Du kjører over tre ferister og det er en del dyr langs og på veien. Dyrene, dvs. sauer med lam og kuer slippes ut i starten av april. TA DET MED RO. Husk å kjør rolig spesielt forbi bebodde hus (20 km/t), etter 0,5 km på Asmarvikveien. Etter 2,0 km på Asmarvikveien kommer du til opparbeidet og forbedret (2015) parkeringsplass på venstre side. Parker på parkeringsplassen på høyre side sett fra veien. Parkeringsplassen har plass til fire/fem biler, inkludert mulighet til å snu traktor med vogn.
Fugleliv: Området har et rikt dyre- og planteliv. Det finnes fugler som er på rødlisten i området, derfor har vi vært i kontakt med kommunen og fylkeskommunen. I tillegg til å ha god kontakt med de to nevnte instanser, har vi et godt samarbeid bonden, bruker av jorda og grunneierne. Vi er til en hver tid avhengig av de bestemmelser som blir gjort av overnevnte. Derfor er det viktig at vi viser respekt og er trår med varsomhet der vi ferdes. Fuglene har ikke reir i umiddelbar nærhet der vi klatrer, så vidt vi vet, men hensyn må tas slik at fuglene ikke blir skremt. Om det er fugler som har bygget reir eller gjort eller gjør forsøk på å bygge reier lar vi de være i fred. Vi ber om at du/dere umiddelbart kontakter mail/tlf. som nevnt, slik at vi får avklart situasjonen. Det er ikke ønskelig at vi går på toppen av klippen, utenom stien og klatresektoren. Bruk av drill perioden januar til og med 15. juni er ikke ønskelig.
Historikk: Veggen ble funnet av Asbjørn Moe og datteren Lerke mai 2014. (Takk for pappaperm!) Etter avklaring med grunneier og bonden som bruker området, gikk Tore Rønneberg og Asbjørn Moe i gang med å bolte de første rutene. Etter hvert har Andreas Narum, Chris Christensen og Hendrik Lapp vært med å utvikle feltet.
Det er gjort en stor innsats for å rense veggen, men minner om at det kan være løs stein. Det oppfordres til bruk av hjelm. Området rundt klippen har bratte partier og egner seg ikke for barn. Det minnes også om at gradene er satt skjønnsmessig og kan justeres etter hvert som de blir mer klatret.
Parkering og betingelser for at vi kan bruke området: Grunneiers betingelse for at vi får bruke parkeringsplassen er at vi parkerer på parkeringsplassens høyre side sett fra veien, og at det til enhver tid er mulig å parkere og snu en traktor med vogn. Viktig er det også at vi følger stien og at vi unngår å gå på dyrket mark. Sti fra parkeringsplass til klippen Gåturen til klippen tar ca. 7 min. Start ved å gå tilbake mot der du kom med bil. Hold til høyre for bekken, gå ca. 10 m. fra rør der bekken går under parkeringsplassen ta til høyre. Stien følger langs klippen som ligger over parkeringsplassen. Stien er ikke egnet for barn.
Bolting/utvidelse av feltet: Det er per dags dato (mai 2016) 25 ruter på feltet. Grunneier og initiativtakerne for klippen har blitt enige om at bolting ikke skal skje på andre klipper enn der rutene er konsentrert i dag.