Page views (since 2019.10.09): 76
Det er raskest å gå fra Vagletjørn barnehage. Ta av stien rett etter stort tre som har veltet, og gå rett ned skogen til feltet. Rutene går fra venstre til høyre (gule er linjer som kan bli boltet, men ikke er det ennå). Det er også to ruter som kan bli boret et stykke oppe til venstre. Ut over dette, ansees feltet som ferdig utviklet, og det er ønskelig at ingen flere ruter blir boret på dette feltet.
Med unntak av rute 15 og 16, er rutene boltet av Runar Carlsen i regi av Norges boltefond